Zarządzenie nr 19/2023

Zarządzenie nr 19/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Starszego specjalisty w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej tut. Ośrodka