Zarządzenie nr 135/2023

Zarządzenie 135/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w schronisku dla bezdomnych na terenie miasta Bydgoszczy na rok 2024 prowadzonym  przez organizacje pozarządowe