Zarządzenie Nr 29/2024

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 7 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego