Zarządzenie nr 3/2023

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie kosztu utrzymania w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 roku prowadzonym przez organizacje pozarządowe