Zarządzenie Nr 23/2024

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 11 kwietnia 2024 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy