Zarządzenie nr 141/2023

Zarządzenie nr 141/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy w latach 2022-2024 prowadzonych przez organizacje pozarządowe