Zarządzenie Nr 32/2024

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji i oceny zgłoszeń złożonych w naborze do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego

Plik Rozmiar Typ pliku
Zarządzenie Nr 32 z dnia 15.maja 2024 98.95 KB pdf