Zarządzenie nr 56/2023

Zarządzenie nr 56/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Procedury dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej