Zarządzenie nr 134/2023

Zarządzenie nr 134/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn: Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspieranych w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”