Zarządzenie nr 94/2023

Zarządzenie nr 94 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy