Zarządzenie Nr 14/2024

ZARZĄDZENIE NR 14/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 21 lutego 2024 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji i uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ze środków Funduszu Solidarnościowego