Zarządzenie nr 20/2023

Zarządzenie nr 20/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury etatowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy