Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze nr. 1/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 2/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

na stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 3/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia

UWAGA !!!

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o anulowaniu ogłoszenia o Naborze Nr 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że anuluję ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy kierownika w Dziale pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka. Ponowne ogłoszenie na w/w stanowisko zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie późniejszym.

Treść ogłoszenia

 

 


Ogłoszenie o naborze nr. 5/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

         Treść ogłoszenia