Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze nr. 1/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 2/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 3/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Realizacji Świadczeń.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia

UWAGA !!!

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

informuje

o anulowaniu ogłoszenia o Naborze Nr 4/2023 z dnia 3 marca 2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Informuję, że anuluję ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępcy kierownika w Dziale pomocy Środowiskowej tut. Ośrodka. Ponowne ogłoszenie na w/w stanowisko zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie późniejszym.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 5/2023 z dnia 3 marca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Finansowo-Księgowym.

         Treść ogłoszenia


 Ogłoszenie o naborze nr. 6/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca kierownika działu w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 7/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

Referent do spraw pieczy zastępczej w Dziale Realizacji Świadczeń.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 8/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw świadczeń w Dziale Pomocy Środowiskowej.

         Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 9/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi kancelarii w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 10/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista  ds. komunikacji społecznej – rzecznik prasowy

 

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 11/2023 z dnia 5 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze:

 Zastępca kierownika zespołu w Zespole Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 12/2023 z dnia 5 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr. 13/2023 z dnia 14 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw zamówień publicznych w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia

 


Ogłoszenie o naborze nr. 14/2023 z dnia 22 września 2023 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw obsługi prawnej w Zespole Prawnym tut. Ośrodka.

        Treść ogłoszenia